Proces verbal proba scrisa examen ocupare funcție contractuală de execuție: bibliotecar debutant

Proces verbal incheiat astazi 14.12.2021 cu ocazia sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacanta de Bibliotecar, debutant, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dridu, Compartimentul Cultura – Vezi detalii