Hotărârile autoritatii deliberative (HCL)

Hotărârile Consiliului Local atât cele cu caracter normativ, cât și cele cu caracter individual.


a) Hotărârile Autorității Deliberative

b) Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

c) Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative