Lista funcțiilor conf.legii 153/2017

Situatia privind salarizarea in UAT DRIDU se prezinta astfel: