Documente ale comisiei locale de fond funciar

  • Institutia prefectului, judetul Ialomita – informare emitere titluriu de proprietate – Vezi detalii

    Informare Comisia locala de aplicare a legilor fondului funciar Dridu – Vezi detalii

    Tabel nominal cuprinzand persoanele fizice pentru care nu mai exista suprafate de teren suficient agricol pentru reconstituirea integrala a proprietatii solicitate la cerere carora li se vor acorda diferenta de teren despagubiri – Vezi detalii