Regulamentele privind procedurile administrative

Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și proiectele de hotărâri ale Consiliului Local, cât și dispozițiile primarului.


a) Regulamentul măsurilor metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

b) Regulamentul măsurilor metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale autorității executive