Informaţii de interes public

Bransare la reteaua de gaze naturale


  • Model antecontract privind bransarea la reteaua de gaze naturale – Vezi detalii

Legislatie


  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public – Vezi detalii
  • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică – Vezi detalii
  • Model cerere informaţii de interes public Conform Legii nr. 544 – Vezi detalii
  • Model reclamaţie administrtivă (1) pentru neprimirea informaţiilor solicitate în termenul legal – Vezi detalii
  • Model reclamaţie administrtivă (2) pentru neprimirea informaţiilor solicitate în termenul legal – Vezi detalii

 

Formulare Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală