Informaţii de interes public – Transparenţă decizională

Strategia de dezvoltare locala


Strategia de dezvoltare locala 2021-2027 a comunei Dridu, judetul Ialomita – Vezi detalii

Documente conf. Legii 52


 • Raport anual privind transparenta decizionala aferent anului 2022 – Vezi detalii

 • Raport de evaluare a implementarii Legii nr.52/2003 in anul 2021 – Vezi detalii

 

Anunturi publice


Informare in atentia medicilor de familie – Vezi detalii

Anunt modernizare drumuri comunale – depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu – Vezi detalii

Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului – Vezi detalii

Instructiuni privind selectia, instruirea si recrutarea personalului de recensamant pentru recensamantul populatiei si locuintelor runda 2021 – Vezi detalii

Anunt privind inscrierea in lista candidatilor pentru personalul de recensamant in vederea prestarii serviciilor aferente RPL2021 in teritoriu – Vezi detalii

Anunt proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale si a Planului anual de actiune privind serviciile sociale la nivelul comunei Dridu, judetul Ialomita – Vezi detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2022 – Vezi detalii

Raport de specialitate si referat de aprobare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2022 – Vezi detalii

Anunt privind elaborarea unui proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2022 – Vezi detalii

Bransare la reteaua de gaze naturale


 • Model antecontract privind bransarea la reteaua de gaze naturale – Vezi detalii

Legislatie


 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public – Vezi detalii
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică – Vezi detalii
 • Model cerere informaţii de interes public Conform Legii nr. 544 – Vezi detalii
 • Model reclamaţie administrtivă (1) pentru neprimirea informaţiilor solicitate în termenul legal – Vezi detalii
 • Model reclamaţie administrtivă (2) pentru neprimirea informaţiilor solicitate în termenul legal – Vezi detalii

 

Formulare Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală


Reactualizare Plan Urbanistic General


 • Anunt Reactualizare Plan Urbanistic General si a Regulament Local de Urbanism – Vezi detalii
 • Memoriu general PUG comuna Dridu – Vezi detalii
 • Raport de mediu PUG comuna Dridu – Vezi detalii
 • Incadrare in teritoriul administrativ propus – Vezi detalii
 • Reglementari urbanistice zonificare – Vezi detalii
 • RLU PUG Comuna Dridu

Anunt privind informarea si consultarea publicului asupra propunerilor Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Dridu – Vezi detalii

Consultare asupra propunerilor preliminare PUZ – “Gradinita cu program prelungit trei grupe, comuna Dridu, judetul Ialomita” – Vezi detalii

Consultare asupra propunerilor preliminare PUZ – “Lotizare parcele 500mp si construire locuinte individuale” – Vezi detalii

Raportul informarii si consultarii publicului pentru documentatia elaborarii Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Dridu – Vezi detalii