Registrul Agricol

Activitatea principală a compartimentului Registrul Agricol este întocmirea și ținerea la zi a registrelor agricole care se organizează și se desfășoară conform art. 6 alin (1) din Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 aprobată cu modificări și completări prin Legea 98/2008.

Registrul agricol constituie documentul oficial de evidență primară unitară în care se înscriu date privind:

– componența gospodăriei/exploatației agricole fără personalitate juridică;
– terenurile aflate în proprietatea gospodăriei;
– animale aflate în proprietatea gospodăriei/explatației agricole.

Atribuțiile compartimentului Registrul Agricol


– intocmirea, urmarirea si completarea efectiva a registrului agricol;
– efectuarea controlului periodic la gospodariile populatiei pentru confruntarea datelor declarate la registrul agricol;
– eliberarea biletelor de adeverire a proprietatii animalelor in vederea valorificarii acestora;
– constata in teren pagubele produse de factori diversi la persoanele fizice si juridice;
– inventarierea si arhivarea documentelor compartimentului la sfirsit de an si la predarea arhivei anului precedent la arhiva;
– aplicarea corecta a legilor in domeniu;
– aplicarea normelor PSI in domeniul agricol;
– verifica si redacteaza referate la scrisorile si sesizarile primite din partea cetatenilor si comunica Comisiei judetene de fond funciar;
– intocmeste borderoul cu situatia detinatorilor de animale si o comunica biroului de impozite si taxe in vederea urmaririi si incasarii taxelor de pasunat;
– intocmeste lucrarile necesare privind inaintarea situatiilor statistice, trimestriale si anuale privind bunurile agricole si efectivele de animale;
– actualizarea bazei de date electronice privind detinatorii de teren de pe raza orasului.

Legislatie


HCL nr.26 / 26.07.2018 – Vezi detalii

Extras OG nr.28 / 27.08.2008 privind registrul agricol – Vezi detalii

Documente de completat


Declaratie privind inregistrarea/modificarea datelor in registrul agricol – Vezi detalii