Alocaţie de stat pentru copii

Beneficiază toti copiii cu vârsta până la 18 ani sau peste 18 ani, dacă frecventează cursurile şcolare până la terminarea acestora fără întrerupere

Cuantum alocaţie:

 • 200 de lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 – 2 ani
 • 84 de lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani
 • 200 de lei pentru copiii cu handicap cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani

Acte necesare


Obligatoriu:

 • cerere tip
 • acte de identitate părinţi (copie şi original)
 • certificat naştere copil (copie şi original)
 • certificat de căsătorie (copie şi original)
 • dosar cu şină
 • extras de cont în original cu semnatura şi ştampila băncii pe numele titularului alocaţiei (dacă se doreşte plata în cont)

După caz (copie şi original):

 • livretul de familie
 • hotărâre judecătorească de încredinţare a copilului în caz de divorţ
 • hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei
 • hotărâre judecătorească de încuviinţare a adopţiei
 • actul de deces al unuia dintre părinţi
 • certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap, în situaţia în care copilul este declarat cu handicap
 • alte situaţii