Certificat de atestare fiscala

Acte pentru eliberarea unui certificate de atestare fiscală


  • Plata la zi a impozitelor
  • Copie după extrasul CF (sau Titlu de proprietate) al imobilului sau cartea de identitate a autovehicolului
  • Copie act de identitate / CUI firmă
  • Cerere (se poate completa pe loc)
  • Taxa timbru de 2 lei (se plătește la casierie)