Autorizatii constructie

Autorizatie construire

Acte necesare pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie pentru branşamente şi extinderi reţele edilitare


 • Cerere-tip (Formularul F8) completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia şi opis lucrare;
 • Certificatul de urbanism (copie);
 • Dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral, actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
 • Documentaţia tehnică – D.T.;
 • Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism;
 • Dovada privind achitarea taxelor legale

Acte necesare pentru eliberarea autorizaţiei de construire/ desfiinţare clădiri, anexe gospodăreşti şi împrejmuiri


 • Cerere-tip (Formularul F8) cu anexe (completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia) şi opis lucrare;
 • Certificat de urbanism (copie);
 • Dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi /sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune astfel;
 • Documentaţie tehnică pentru autorizarea construirii/desfiinţării DTAC/DTAD;
 • Avize, acorduri, declaraţii, studii stabilite şi solicitate prin certificatul de urbanism;
 • Dovada privind achitarea taxelor legale
 • Certificat atestare fiscală