Bursa Sociala

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de bursa sociala


  • CI/BI ale membrilor familiei care locuiesc la adresă (copie)
  • Certificate de naştere pentru copii (copie)
  • Adeverinţă de venituri ale părinţilor sau reprezentantului legal
  • Cupon de pensie
  • Adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice din care să reiasă că nu realizează venituri