Organigrama Comunei Dridu

Conforma H.C.L. nr.16/24.03.2022 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Dridu