Urbanism

Principale atribuţii conform Legii 50/1991 si Legii 350/2001


• Urmărirea şi decontarea lucrărilor de reparaţii şi intervenţii;
• Intocmirea documentaţiei şi organizarea selecţiilor de oferte şi a licitaţiilor pentru achiziţii publice;
• Intocmirea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire sau demolare;
• Sancţionarea persoanelor fizice sau juridice care nu respectă autorizaţiile de construire şi disciplina în construcţii;
• Intocmirea proceselor verbale la finalizarea obiectivelor autorizate;
• Urmărirea realizării sarcinilor prevăzute în proiectele de urbanism cu privire la protejarea mediului ambiant;
• Luarea măsurilor prevăzute de lege pentru demolarea construcţiilor executate fără autorizaţie.

Legislaţia in domeniu


• Legea 350 / 2001 – privind amenajarea teritoriului si urbanismul
• Legea 50 / 1991 – privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
• Ordinul 839 / 2009 – pentru aplicarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executatii lucrarilor de constructii
• Legea 422 / 2001 – privind protejarea monumentelor istorice
• Hotararea de guvern 525 / 1996 – pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

Formulare de comunicare tipizate


• COMUNICARE catre Inspectoratul Teritorial in Constructii privind începerea execuţiei lucrărilor – Descarcă
• COMUNICARE privind începerea execuţiei lucrărilor – Descarcă
• COMUNICARE catre Inspectoratul Teritorial in Constructii privind încheierea execuţiei lucrărilor – Descarcă
• COMUNICARE privind încheierea execuţiei lucrărilor – Descarcă