Certificat căsătorie

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de căsătorie


  • Actele de identitate, în original şi copie
  • Certificatele de naştere, în original şi copie
  • Pentru cei care au mai fost căsătoriţi, dovada desfacerii căsătoriei anterioare (sentinţa definitivă si irevocabilă, certificatul de divorţ original şi copie, iar pentru persoanele văduve certificat de deces original si copie)
  • Declaraţie căsătorie – formular tip
  • Dosar cu şină
  • Certificate prenupţiale (de la orice unitate sanitară)

La depunerea actelor este obligatorie prezenţa ambilor soţi.

In conformitate cu art.53 alin.1 din Metodologia nr.64/2011: “dupa incheierea casatoriei, ofiterul de stare civila anuleaza cartea de identitate a sotului care isi schimba numele de familie prin casatorie:anularea se face prin taierea coltului in care se afla inscrisa perioada de valabilitate”. Cu cartile de identitate astfel invalidate nu se mai poate parasi teritoriul Romaniei.


  • Cerere Tip Declaraţie Căsătorie – Descarcă