Asistare persoane varstnice

Acte necesare pentru asistarea persoanelor vârstnice


  • Adresă oficială din partea notarului public prin care se solicită asistarea persoanei vârstnice (în original)
  • I. sau C.I. pentru ambele părţi (în original şi copie)
  • Expertiză medico-legală pentru persoana vârstnică, eliberată de INML „Mina Minovici” (în original)
  • Acte de stare civilă pentru ambele părţi – certificate de naştere şi căsătorie (copie)
  • Talon de pensie (în original)
  • Adeverinţă de venit de la întreţinători (în original)
  • Cerere persoană vârstnică – TIP
  • Declaraţie întreţinători pe propria răspundere – TIP
  • Actul de proprietate al imobilului ce urmează să fie înstrăinat (copie)