Certificat producator agricol

Actele necesare pentru obţinere unui certificat de producător agricol


  • Actul de proprietate al terenului
  • Copii după cărţile de identitate ale membrilor din gospodărie
  • Taxă carnet de producător 69 lei
  • Cerere tip