Hotărâri ale Consiliului Local

 • Nr.79 /23.12.2021 H.C.L. privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice in comuna Dridu, in anul 2022 – Vezi detalii

  Nr.64 /09.11.2021 H.C.L. privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Dridu – Vezi detalii

  Nr.27 /27.05.2021 H.C.L. privind aprobarea Regulamentului de stabilire si aplicare a taxei speciale de salubrizare – Vezi detalii

  Nr.02 /08.01.2021 H.C.L. privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.50/22.12.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice ,in comuna Dridu ,in anul 2021 – Vezi detalii

  Nr.01 /08.01.2021 H.C.L. privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pentru exercitiul bugetare 2020 – Vezi detalii

 • Nr.56 /22.12.2020 H.C.L. privind rectificarea bugetului local al comunei Dridu ,judetul Ialomita – Vezi detalii

  Nr.55 /22.12.2020 H.C.L. privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dridu valabile incepand cu luna decembrie 2020 – Vezi detalii

  Nr.54 /22.12.2020 H.C.L. privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Dridu – Vezi detalii

  Nr.53 /22.12.2020 H.C.L. privind aprobarea unor sume pentru acordarea de cadouri cu ocazia Sarbatorilor de Craciun – Vezi detalii

  Nr.52 /22.12.2020 H.C.L. privind desemnarea reprezentantului Unitatii Administrativ Teritoriale Dridu,Judetul Ialomita in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Ialomita – Vezi detalii

  Nr.51 /22.12.2020 H.C.L. privind imputernicirea primarului comunei Dridu ,domunul Dumitru Lucian in vederea reprezentarii comunei Dridu,judetul Ialomita in cadrul Asociatiei GAL Naparis – Vezi detalii

  Nr.50 /21.12.2020 H.C.L. privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoane fizice si juridice in comuna dridu,in anul 2021 – Vezi detalii

  Nr.49 /27.11.2020 H.C.L. privind imputernicirea primarului comunei Dridu, domnul Dumitru Lucian in vederea semnarii unui contract de vanzare cumparare in forma autentica  – Vezi detalii

  Nr.48 /27.11.2020 H.C.L. privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Dridu, care vor face parte din Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Dridu si a unui reprezentant al Consiliului Local  Dridu, care va face parte din Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din Scoala Gimnaziala Dridu – Vezi detalii

  Nr.47 /23.11.2020 H.C.L. privind imputernicirea primarului comunei Dridu, domnul Dumitru Lucian in vederea semnarii documentelor in relatia cu MFE/ OIR SUD EST/ AM POCU, in numele si pentru comuna Dridu pentru implementarea proiectului “Primul pas in antreprenoriatul social – primul pas spre succes!” – Mysmis 127266 – Vezi detalii

  Nr.46 /23.11.2020 H.C.L. privind aprobarea bugetului si a indicatorilor tehnico economici pentru proiectul ,,Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei -it mobile,respectiv tablete ,echipamente si dispozitive necesare activitatii didactice pentru elevii si cadrele didactice din invatamantul preuniversitar ,Comuna Dridu,jud.Ialomita – Vezi detalii

  Nr.45 /23.11.2020 H.C.L. privind rectificarea bugetului local al comunei Dridu ,judetul Ialomita – Vezi detalii

  Nr.44 /23.11.2020 H.C.L. privind alegerea viceprimarului comunei Dridu ,judetul Ialomita – Vezi detalii

  Nr.43 /19.11.2020 H.C.L. privind organizarea pe domenii de activitate si stabilirea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Dridu, pentru mandatul 2020 – 2024 – Vezi detalii

  Nr.42/19.11.2020 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta –Vezi detalii

  Nr.25 /03.07.2020 H.C.L. privind  revocarea unor prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Dridu, nr. 11/19.03.2020 – Vezi detalii

  Nr.24 /03.07.2020 H.C.L. privind  rectificarea bugetului local al Comunei Dridu, județul Ialomița – Vezi detalii

  Nr.23 /03.07.2020 H.C.L. privind aprobarea  participarii la ”Programul privind sprijinirea eficienței energetice şi  a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public” cu proiectul ”REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERA PRIN EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA DRIDU ” – Vezi detalii

  Nr.22 /30.06.2020 H.C.L. privind aprobarea modificarii organigramei  și a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Dridu – Vezi detalii

  Nr.21 /30.06.2020 H.C.L. privind aprobarea vanzarii prin atribuire directa,a terenului in suprafata de 805 mp,apartinand domeniului privat al comunei Dridu,aferent constructiilor ,proprietatea sotilor Costache Adrian si  Costache Mihaela – Vezi detalii

  Nr.20 /30.06.2020 H.C.L. privind atestarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Dridu, judetul Ialomita – Vezi detalii

  Nr.19 /19.05.2020 H.C.L.privind aprobarea studiului de oportunitate, a regulamentului de organizare şi funcţionare, a caietului de sarcini și modalitatea de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în comuna Dridu, județul Ialomița – Vezi detalii

  Nr.18 /19.05.2020 H.C.L.privind aprobarea participării Comunei Dridu la proiectul „Primul pas in antreprenoriatul social – primul pas spre succes!”finantat prin Programul Operational Capital Uman, Apel POCU/449/4/16/Consolidarea capacitatii întreprinderilor de economie sociala de a functiona într-o maniera  auto-sustenabila- Sprijin pentru înfiintarea de întreprinderi sociale –Vezi detalii

  Nr.17 /19.05.2020 H.C.L. privind indexarea impozitelor  şi  taxelor locale pentru anul 2021 cu rata inflației de  3,8 % – Vezi detalii

  Nr.16 /19.05.2020 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni – Vezi detalii

  Nr.14 /19.03.2020 H.C.L. privind desemnarea comisiei de evaluare a ofertelor si comisiei de solutionare a contestatiilor ce vor fi depuse in cadrul procedurii de licitatie publica organizata in vederea concesionarii a 5 (cinci) loturi de teren intravilan, apartinand domeniului privat al comunei Dridu, situate pe strada Begoniei, Tarla 60, Parcela 452 – Vezi detalii

  Nr.13 /19.03.2020 H.C.L. privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia “Construire asezamant cultural – Camin Cultural Dridu in comuna Dridu, sat Dridu, strada Teiului nr.42, judetul Ialomita” – Vezi detalii

  Nr.12 /19.03.2020 H.C.L. privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii “Construire asezamant cultural – Camin Cultural Dridu in comuna Dridu, sat Dridu, strada Teiului nr.42, judetul Ialomita” – Vezi detalii

  Nr.11 /19.03.2020 H.C.L. privind aprobarea Regulamentului de solutionare a cererilor si repartizare a terenurilor atribuite in baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala – Vezi detalii

  Nr.10 /19.03.2020 H.C.L. privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Dridu, judetul Ialomita – Vezi detalii

  Nr.9  /19.03.2020 H.C.L. privind atribuirea denumirii unor strazi situate pe raza comunei Dridu, judetul Ialomita – Vezi detalii

  Nr.8  /19.03.2020 H.C.L. privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul de investitii “Lotizare locuinte in comuna Dridu, judetul Ialomita” – Vezi detalii

  Nr.7  /24.02.2020 H.C.L. privind revocarea unor prevederi ale H.C.L. nr.45/30.09.2019 – Vezi detalii

  Nr.6  /24.02.2020 H.C.L. privind aprobarea bugetului local al Comunei Dridu, pentru anul 2020 – Vezi detalii

  Nr.5  /29.01.2020 H.C.L. privind aprobarea actualizarii Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Dridu, judetul Ialomita – Vezi detalii

  Nr.4  /29.01.2020 H.C.L. privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor desfasura in anul 2020, cu beneficiarii Legii nr.416/2001 – Vezi detalii

  Nr.3  /29.01.2020 H.C.L. privind emiterea acordului in vederea utilizarii drumurilor comunale si de exploatare agricola ce apartin domeniului public si privat al comunei Dridu, judetul Ialomita, de catre SC NET ACCESS SRL, reprezentata prin SC PROTELCO SA Campina, pentru obiectivul “Construire retea subterana si aeriana de fibra optica pentru comunicatii electronice” – Vezi detalii

  Nr.2  /29.01.2020 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni – Vezi detalii

  Nr.1  /07.01.2020 H.C.L. privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pentru exercitiul bugetar 2019 – Vezi detalii

 • Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice in comuna Dridu, in anul 2020 – Vezi detalii

  Hotarare privind modificarea componentei Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinei si disciplinei, a drepturilor cetatenilor, urbanism si amenajarea teritoriului si a Comisiei pentru invatamant, sanatate, protectia mediului, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement, din cadrul Consiliului local al comunei Dridu – Vezi detalii

  Hotarare privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului local al comunei Dridu, judetul Ialomita, al domnului Chiritescu Niculae – Vezi detalii

  Hotarare privind aprobarea Regulamentului de gospodarire a comunei Dridu, judetul Ialomita – Vezi detalii

  Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatii operatorilor economici in comuna Dridu, judetul Ialomita – Vezi detalii

  Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice in comuna Dridu, in anul 2019 – Vezi detalii