Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice, în Comuna Dridu, în anul 2022

Nr. 79/23.12.2021 – H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice, în comuna DRIDU, în anul 2022 – Vezi detalii