Proces verbal selectie dosare concurs ocupare funcție contractuală de execuție: bibliotecar debutant

Proces verbal incheiat astazi 03.12.2021 cu ocazia selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru funcția contractuală de execuție vacanta de bibliotecar, debutant, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dridu, Compartimentul Cultura – Vezi detalii