Transparenţă decizională

Reactualizare Plan Urbanistic General


  • Anunt Reactualizare Plan Urbanistic General si a Regulament Local de Urbanism – Vezi detalii
  • Memoriu general PUG comuna Dridu – Vezi detalii
  • Raport de mediu PUG comuna Dridu – Vezi detalii
  • Incadrare in teritoriul administrativ propus – Vezi detalii
  • Reglementari urbanistice zonificare – Vezi detalii
  • RLU PUG Comuna Dridu

Anunt privind informarea si consultarea publicului asupra propunerilor Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Dridu – Vezi detalii

Consultare asupra propunerilor preliminare PUZ – “Gradinita cu program prelungit trei grupe, comuna Dridu, judetul Ialomita” – Vezi detalii

Consultare asupra propunerilor preliminare PUZ – “Lotizare parcele 500mp si construire locuinte individuale” – Vezi detalii

Raportul informarii si consultarii publicului pentru documentatia elaborarii Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Dridu – Vezi detalii